Forsker 

Få hjælp til at finde forskningsområder til forsøg og få juridisk rådgivning ved forskningskontrakter.

Læs mere

Forskningsmiljø 

Se hvilke specialer og områder, der forskes inden for i Region Nordjylland. 

Se specialer

Forskningsmiljø 

For at et forsøg kan gennemføres med succes, kræver det ofte medvirken af andre forskningsaktører end de fagspecifikke specialer.

Se andre aktører

keyboard 

Som forsker i Region Nordjylland er der en række støttefunktioner på Aalborg Universitetshospital, du kan gøre brug af.

Se forskerstøtteenheder

Medikoteknisk udstyr

Én indgang Nord tilbyder hjælp for medicotekniske virksomheder til at:

  • Identificere relevante kliniske partnere i forbindelse med klinisk afprøvning af færdigudviklede produkter
  • Få transparent og nem adgang til  de relevante specialer på hospitaler i Region Nordjylland, der ønsker at samarbejde omkring sparring og udvikling af nye medico-produkter.

Ved spørgsmål kan du tage kontakt til:

Koordinator i Én indgang Nord
Meriam van der Male,
m.male@rn.dk