Formål

Hvad er Én indgang Nord?

Én indgang Nord er en del af det nationale netværk ”Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark” (Én indgang). Hver Region er her repræsenteret med en koordinator og en jurist. Netværket mødes ca. en gang om måneden hos Danske Regioner.

Formålet med det nationale netværket er at:

  • Øge antallet af kliniske lægemiddelforsøg i Danmark
  • Gøre det mere attraktivt for industrien at placere forsøg i Danmark
  • Bygge bro mellem industri og forskere

 

 Ved henvendelse til koordinatoren i Én indgang Nord kan der:

  • Opnås information og kontaktoplysninger på relevante samarbejdspartnere i Region Nordjylland
  • Foretages feasibility vurdering på registerniveau inden for specifikke sygdomme – patient antal, køn og alder
  • Foretages avanceret søgning med henblik på at lokalisere patienterne på ambulatorieniveau

Hvis din henvendelse drejer sig om feasibilities for hele Danmark, skal du henvende dig til via den nationale hjemmeside for Clinical Trials Office Denmark www.clinicaltrialsdenmark.com

Forskningsmiljø

Kontaktoplysninger

Daglig koordinator
Meriam van der Male
 m.male@rn.dk
+45 97 66 45 44

Mobil 23399053

Jurist
Lisbeth Elbek Tiljeset
l.tiljeset@rn.dk
+45 97 66 63 12