Medikoteknisk udstyr

Medikoteknisk udstyr


Én indgang for industrien er i gang med at etablere Én indgang for Medikoindustrien.

Én indgang Nord tilbyder allerede nu hjælp for medikotekniske virksomheder til at:

  • Identificere relevante kliniske partnere i forbindelse med klinisk afprøvning af færdigudviklede produkter
  • Få transparent og nem adgang til  de relevante specialer på hospitaler i Region Nordjylland, der ønsker at samarbejde omkring sparring og udvikling af nye mediko-produkter.

Ved spørgsmål kan du tage kontakt til:

Koordinator i Én indgang Nord
Meriam van der Male,
m.male@rn.dk